Gemma Geurts

Wiepke heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming en doorontwikkeling van het honoursprogramma Zelfmanagement & Empowerment. Wiepke verstaat de kunst om de docenten en de studenten op een aangename wijze te motiveren en te inspireren tot het ontwikkelen van diensten en producten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouders en kinderen. Gemma Geurts, Beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit, Opleiding Pedagogiek, Hogeschool Inholland