Waarderend trainen

Wat is Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry oftewel waarderend onderzoek is een positieve en duurzame benadering die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. AI spreekt professionals aan op eigen kracht en mogelijkheden. Door op zoek te gaan naar een positieve vraagstelling, ontstaat er (weer) energie en veerkracht. Cooperrider (2000) is grondlegger van dit model.
Je werkt in vier fasen aan verandering en vernieuwing: te weten: discover, dream, design en deliver. Als trainer is AI onder andere goed te gebruiken om je training goed te implementeren, als ‘onderlegger’ in je trainingsontwerp, voor waarderende technieken en werkvormen en in je grondhouding.