Vragen voor verdieping in je reflectie

Hoe doorbreek je je eigen patronen? Of hoe help je anderen patronen te doorbreken? Schön maakte onderscheid in “reflection ON action”, en “reflection IN action”. Van reflectie achteraf, naar reflectie IN het moment. Door vaker en grondiger te (leren) reflecteren, maak je de beweging van achteraf reflecteren naar bijsturen in het moment. Je creëert de mogelijkheid voor jezelf om kansen te pakken, of bijvoorbeeld om naar de ander toe te bewegen.
Het is heel leuk als professioneel begeleider om te zien hoe het mijn deelnemers lukt om hun eigen gedrag bij te sturen. Op eigen kracht. Soms na jaren en jaren tegen dezelfde problemen aan te lopen. Deze  vragenvoorverdieping helpen om je reflectie te verdiepen. Van reflecteren word je een betere professional!