Innertalk

Hoe praat jij tegen jezelf? Aardig, opbouwend, meelevend, kritisch, neerbuigend..? Onze innerlijke dialoog is belangrijk. We praten immers de hele dag tegen onszelf. Ik geloof dat zelfwaardering een belangrijke basis is voor duurzame gedragsverandering.

In dit document Innertalk vind je een schrijfoefening om je eigen innerlijke dialoog te onderzoeken én een werkvorm waarbij je de innertalk van je supervisant of coachee in beeld kunt brengen. Veel leerplezier!