Organisatieadvies

Appreciative Inquiry

Bij organisatievraagstukken werk ik voornamelijk met ‘Appreciative Inquiry;, oftewel waarderend onderzoek. Dit model komt uit de organisatiepsychologie. Het is een model dat gericht is op duurzame verandering. AI is een activerende en positieve methode die professionals aanspreekt op eigen kracht en mogelijkheden. Door op zoek te gaan naar een positieve vraagstelling, ontstaat er (weer) energie en veerkracht.

Cooperrider (2000) is de grondlegger van dit model. AI werkt met vier fasen, te weten: discover, dream, design en deliver. Allereerst wordt er een positieve vraagstelling ontwikkeld, in samenwerking met de opdrachtgever(s) en diverse stakeholders.

Vier fasen:

Discover: tijdens deze fase wordt er ingegaan op de kwaliteiten van de organisatie. Wat gaat er al goed? En ook zoomen we in op het specifieke thema: wat hiervan werkt? Wat kunnen we meer doen?

Dream: Vanuit de kwaliteiten van de organisatie en de bouwstenen die er al liggen gaan we filosoferen: hoe zou de organisatie eruit zien in de ideale situatie? Door te dromen en te visualiseren ontstaan er nieuwe, creatieve ideeën.

Design: De dromen en creatieve ideeën worden omgezet in haalbare en concrete plannen waarvan mensen binnen de organisatie zelf eigenaar zijn.

Deliver: de plannen worden uitgevoerd én er wordt gereflecteerd op de resultaten hiervan. Wat hebben we als organisatie geleerd? Hoe kunnen we doorontwikkelen? De successen worden gevierd!

Voorbeelden van organisatievraagstukken:

Bezuinigingen, nieuwe werkwijzen of invoeren van methodieken, te hoog ziekteverzuim, of bijvoorbeeld natuurlijk verloop, heeft effect op het functioneren van een organisatie. Door te werken vanuit een positieve vraagstelling en met een positieve focus, kan een organisatie op zoek gaan naar eigen krachten en mogelijkheden die nieuwe energie geven!

 

 

“If you don’t like something, change it. If you can’t change it,
change the way you think about it.”

Een advies dat werkt: een goed gedragen, positieve aanpak!

Door te focussen op problemen, leidt dit vaak tot schuldvragen en passiviteit in een organisatie (en niet tot oplossingen). Door uit te gaan van een positieve en concrete vraagstelling activeer je professionals en gaan zij zélf op zoek naar oplossingen die voor hen werken. Het stellen van de juiste vragen, geeft richting en houvast.

Door mijn ervaring als ondernemer en trainer en door mijn kennis van diverse interessante methodieken ben ik wellicht ook voor jouw organisatie een prettige sparringpartner.

Geïnteresseerd in organisatieadvies? Neem contact met mij op. Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek ontwerp ik een traject op maat en stel hiervoor een offerte op. Bekijk hier mijn referenties.