Begeleiding voor professionals

Soms kan je je voelen als een hamster in zijn tredmolen: rondjes draaien in hetzelfde rad, telkens weer. Hoe harder je rent, hoe harder je radje ronddraait. En hoe harder je rent, hoe harder je valt…

Wanneer is er rust en tijd om te vertragen? Om stil te staan bij de professionele keuzes die je maakt? Bij datgeen wat je echt drijft en voldoening geeft?

Stap uit die tredmolen en ervaar de kracht van reflectie.

Wil je goede beslissingen nemen met een gerust gevoel?
Wil je je talenten (her)ontdekken en versterken?

“We are humans,
not hamsters!”