Wat is intervisie?

“Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren” (definitie Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches). Intervisie kan begeleid of onbegeleid plaatsvinden. Gemiddeld komt een intervisiegroep 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar. Bij begeleide intervisie helpt een supervisor om het leren van werkervaringen vorm te geven. Vaak is dit met behulp van een intervisiemethode. Zelf werk ik graag met een op maat gemaakte leeromgeving. Dit betekent dat afhankelijk van de vraag en leerbehoeften ik een passende werkvorm zoek of een methode aanpas.

Het doel van intervisie is om onderzoeksruimte te bieden om het professioneel functioneren te verbeteren. Dit doe je door betekenisvolle werkervaringen samen te onderzoeken. Werkervaringen die je geraakt hebben, bezighouden of waar je trots op bent. Door middel van systematische reflectie leer je meer grip te krijgen op je eigen persoonlijke, professionele leerthema’s.

Tijdens intervisie geef je elkaar geen oplossingen of tips, maar leer je verdiepende vragen te stellen. De (h)erkenning van collega’s helpen in het leerproces. Met intervisie vergroot je samen je professionaliteit!

Wat kost intervisie?

De kosten van intervisie zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, bijeenkomsten en locatie.  Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. De meeste werkgevers vergoeden intervisie. Het is ook mogelijk om een eigen intervisiegroep samen te stellen. De kosten worden dan per deelnemer verrekend.

Reflectiepunten:

Ik ben geregistreerd (leer)supervisor bij de LVSC. Dit betekent dat ik voor begeleide intervisie of supervisie reflectiepunten kan toekennen. Bijvoorbeeld voor jeugdprofessionals van het SKJ, hulpverleners, GGZ-agogen, artsen of specialisten.

Als je je professioneel handelen kan bijsturen in het moment, heb je veel gewonnen! Intervisie en supervisie helpen je om diepgaander en vanuit meerdere invalshoeken te leren reflecteren.  Schön maakte onderscheid in “reflection on action” en reflection IN action. Van reflectie achteraf, naar reflectie in het moment! In dit document lees je verdiepende vragen die je reflectie helpen.

Van reflecteren word je een betere én gelukkigere professional!