Leersupervisie

Leersupervisie: verder groeien als supervisor of coach (in opleiding)?

Leersupervisie is een fijne vorm van deskundigheidsbevordering die helemaal gericht is op jouw (door)ontwikkeling! Optimale aandacht voor jouw persoonlijke, professionele leerthema’s. Alle aspecten van het vak van supervisor/ coach kunnen aan bod komen, denk aan:

  • Bewustworden van de eigen talenten en kwaliteiten als supervisor of coach. Hoe profileer en positioneer ik mezelf?
  • Hoe ga ik om met mijn eigen perfectionisme/ onzekerheid/ eigenaardigheden? Krijg zicht en grip op je innertalk.
  • Methodische/ technische aspecten: vraagstelling, bewerken tot een leervraag, beoordelen enzovoorts
  • Welke benaderingen ben ik in thuis? Je professionele verhaal versterken en komen tot goed onderbouwde keuzes
  • Omgaan met diversiteit; hoe maak je onderlinge diversiteit tussen supervisanten of tussen jou en je supervisant(en) productief?
  • Ethische aspecten; welke dilemma’s ervaar ik in mijn werk als supervisor/ coach en hoe kan ik daar mee omgaan?
  • Ervaren van diverse werkvormen; vergroot je repertoire, onderga zelf werkvormen, bespreek en evalueer de inzet van werkvormen

In een traject van 10 tot 15 bijeenkomsten is er verdiepende aandacht voor jouw (door)ontwikkeling als supervisor/ coach.