Moezdalifa Makran

“Wiepke is een hele professionele, fijne, eerlijke en oprechte begeleider/ coach/ trainer. Ze helpt mensen met plezier, luistert goed en helpt om samen naar een oplossing te werken.Ze bekijkt dingen op een andere manier, wat mij tot veel inzichten heeft gebracht.” Moezdalifa Makran, Toegepast Psycholoog in opleiding

Gemma Geurts

Wiepke heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming en doorontwikkeling van het honoursprogramma Zelfmanagement & Empowerment. Wiepke verstaat de kunst om de docenten en de studenten op een aangename wijze te motiveren en te inspireren tot het ontwikkelen van diensten en producten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouders en kinderen. Gemma Geurts, Beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit, Opleiding Pedagogiek, Hogeschool Inholland

Mariam Kharrat

“Wiepke is een harde werker en bezit veel kwaliteiten. Ze kan zich goed inleven in anderen en kan anderen goed stimuleren tot nieuwe inzichten. Verder is zij fijn in de samenwerking vanwege haar betrokkenheid en heeft zij een prettige manier van communiceren.” – Mariam Kharrat, docent MBO pedagogiek

Vanessa de Boer

“Wiepke heeft een zeer zorgvuldige en eclectische aanpak als trainer, waaruit blijkt hoeveel ervaring ze heeft. Ze heeft een groot analytisch vermogen en veel parate kennis. Ze is motiverend voor de deelnemers. Ze geeft hele heldere feedback; kritisch maar altijd opbouwend waar de ander mee verder kan. Ze heeft aandacht voor detail, lief in houding, en neemt humor mee, wat ik persoonlijk erg prettig vind.“ – Vanessa de Boer, jeugdhulpverlener, docent MBO Pedagogiek in opleiding

Nick van den Tempel

“Wiepke is ambitieus, iemand die weet wat ze wilt, weet waar ze energie van krijgt en hier dan ook voor gaat. Iemand die haar dromen achterna gaat. Ze is professioneel, georganiseerd en weet van aanpakken. Hiernaast is ze erg toegankelijk, betrouwbaar en fijn in de omgang.” – Young professional jeugd, Gemeente Utrecht

Marten Bos

“Wiepke is een respectvolle, professionele en enthousiaste trainer, die op mooie wijze inhoudelijke en creatieve middelen combineert in haar werk.
Ze is zeer communicatief en zeer bereid tot samenwerking om daarmee tot een synergie te komen.
Ze is zowel doortastend en praktisch als procesgericht in haar aanpak en spreekt daarmee een brede en diverse groep deelnemers aan.” – Marten Bos, (leer)supervisor, trainer, expert (seksuele) diversiteit

Jasmijn Wijnberge

“Wiepke is een oprechte, betrokken begeleider met een hart op de goede plek. Betrouwbaar, empatisch, professioneel en overdenkend. Luistert actief, kan goed met feedback omgaan, heeft een groot reflecterend vermogen en is probleemoplossend ingesteld. Zij onderbouwt haar punten theoretisch en is vakkundig. Wiepke is in staat relatiegericht te werken zonder het doel uit het oog te verliezen. Wiepke gaf mij nieuwe inzichten en ik begreep dan eindelijk hoe een bepaald probleem opgelost kon worden.” – pedagoog in opleiding, Dream Support

Tessa Smits

“Ik heb zowel trainingen van Wiepke gekregen als samen met Wiepke getraind en in beide gevallen viel me op dat ze altijd heel goed voorbereid en gedreven te werk gaat. Typerend voor de manier van trainen van Wiepke vind ik haar directheid, onafhankelijkheid, zorgvuldige aandacht, inlevingsvermogen en creativiteit. Kortom…een professionele, fijne en betrokken trainer!” – docent, trainer en supervisor bij Hogeschool Inholland