Omgaan met afweerreacties als trainer

Het kan knap lastig zijn: je bespreekt een oefening na en iemand zegt non-verbaal iets heel anders dan verbaal… Je bent bezig met uitleg van theorie, maar het lijkt maar niet binnen te komen. Je krijgt plotseling een heel heftige reactie op ‘onschuldige’ feedback. Als trainer krijg je te maken met afweerreacties. Als je afweerreacties kunt herkennen en hier adequaat mee om kunt gaan, scheelt dit een hoop gepieker en energie! Je behoudt een professionele relatie met jouw deelnemers en je houdt de sfeer in jouw groep veilig. Bovendien vergroot je de leerresultaten van je deelnemers: ze blijven namelijk minder snel ‘hangen’ in hun eigen afweerreacties. Hoe herken je nu afweerreacties van je deelnemers? En hoe kun je hier als trainer mee omgaan?

Klik hier voor meer over Omgaan met afweerreacties als trainer:
Omgaanmetafweerreactiesalstrainer (PDF)

Wat is de meerwaarde van persoonsgericht en diepgaand trainen?

Er zijn veel verschillende opvattingen over wat ‘trainen’ is. Bij een training gaat het in elk geval om het trainen dan wel stimuleren of samen ontdekken van ‘nieuw gedrag’ met de deelnemers.

Wat is de meerwaarde van persoonsgericht en diepgaand trainen?

Er zijn veel verschillende opvattingen over wat ‘trainen’ is. Bij een training gaat het in elk geval om het trainen dan wel stimuleren of samen ontdekken van ‘nieuw gedrag’ met de deelnemers. Hoe diepgaand en hoe effectief de training is, is van meerdere factoren afhankelijk, zoals: de motivatie van de deelnemer, de randvoorwaarden, de groepsdynamiek, de rol van de trainer, het programma etc. Als trainer is het van belang om goed stil te staan bij de impact van een gedragsverandering. Om daadwerkelijk een deelnemer tot gedragsverandering aan te zetten, moet je op ‘diepere lagen’ trainen.

Om inzichtelijk te maken op welke niveaus je kan trainen, maak ik gebruik van het ‘model van de ui’, door Korthagen en Vasalos in 2002 ontwikkeld (geïnspireerd door het werk van bioloog en antropoloog Bateson). Aanvankelijk werd het model ontwikkeld voor competentieontwikkeling van leraren, maar het is ook voor andere professionals toepasbaar.

Waarderend trainen

Hoe kun je Appreciative Inquiry gebruiken als trainer?

Wat is Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry oftewel waarderend onderzoek is een positieve en duurzame benadering die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. AI spreekt professionals aan op eigen kracht en mogelijkheden. Door op zoek te gaan naar een positieve vraagstelling, ontstaat er (weer) energie en veerkracht. Cooperrider (2000) is grondlegger van dit model.
Je werkt in vier fasen aan verandering en vernieuwing: te weten: discover, dream, design en deliver. Als trainer is AI onder andere goed te gebruiken om je training goed te implementeren, als ‘onderlegger’ in je trainingsontwerp, voor waarderende technieken en werkvormen en in je grondhouding.