Werkwijze

Binnen mijn trainingen en begeleiding gebruik ik diverse methoden. Hieronder zal ik de belangrijkste toelichten.

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry, oftewel waarderend onderzoek, komt uit de organisatiepsychologie. Het is een model dat gericht is op duurzame verandering. AI is een activerende en positieve methode die professionals aanspreekt op eigen kracht en mogelijkheden. Cooperrider (2000) is de grondlegger van dit model.
Een positieve vraagstelling geeft energie en positieve vibes. Door de vraag te stellen, kun je al anders naar een vraagstuk kijken en hierdoor ontstaan er nieuwe oplossingsrichtingen.

Ik gebruik AI als een basis: dat wil zeggen: in alle trainingen en organisatieadvies zal ik op zoek gaan naar een positieve vraagstelling, om van daaruit verder te werken, in combinatie met andere methoden. Een ander belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat dit altijd in samenwerking met de opdrachtgever(s) en betrokkenen ontwikkeld zal worden, en dus niet in een ‘top-down’ aanpak, maar in een vorm van co-creatie.

Activerende en diverse werkvormen

Omdat mensen verschillende leerstijlen hebben, vind ik het belangrijk om tijdens trainingen diverse en activerende werkvormen te gebruiken. Ik zal altijd zoeken naar een combinatie van theorie en praktijk, en zoek verschillende ingangen en werkvormen, die passen bij het niveau van de groep, de leerbehoeften en het proces in de groep. Ik werk bijvoorbeeld met energizers, spelvormen, focusoefeningen, rollenspellen, visualisaties, interviewvormen, opstellingen, filmfragmenten, enz. Hieronder zoom ik in op ‘visualisaties’ en ‘focussen’.

The only person you should try to be better than,
is the person you were yesterday.

Visualisaties, beelddenken en creatieve vormen

Vaak wordt kennis overgedragen door middel van taal. Maar er zijn ook mensen die in beelden denken. Door middel van visualiseren, het denken in beelden of andere creatieve vormen, spreek je andere delen van het brein aan. Hierdoor kom je tot nieuwe inzichten, en vind je nieuwe handvatten om met (organisatie)vraagstukken om te gaan.
Daarom vind ik ook het werken met symbolen interessant. Je kiest bijvoorbeeld een foto die symbool staat voor hoe jij jezelf ziet, of voor hoe je jouw organisatie ziet. Door het werken met beelden wordt je onderbewustzijn ook aangesproken, en hierdoor vertel je meer dan als je alleen met taal deze boodschap over zou brengen.

Focussen van Gendlin

Een heel mooie begeleidingsvorm vind ik focussen. Gendlin (1989) is hier de grondlegger van. Bij het focussen richt je je op wat je lichamelijk ervaart bij bepaalde situaties of gedachten. Hierdoor ontstaat er helderheid over je gedachtes en gevoelens. Je leert om je niet te identificeren met je gevoelens, en kunt hierdoor meer loslaten. Je komt bij je eigen oplossingen, in plaats van dat je dingen gaat uitproberen die anderen tegen je zeggen of waarvan jijzelf vindt dat je het op deze manier moet doen.
Focussen kan heel goed gecombineerd worden met oplossingsgericht werken, waarbij je focust op een situatie die goed ging, en hoe je dit kunt verbreden of versterken. Met name in supervisie en coaching zet ik deze begeleidingsvorm in, maar ook tijdens trainingen gebruik ik (korte) focusoefeningen.

Bewaren