Visie

De Witte en de Zwarte Zwaan biedt (online) training, coaching en supervisie voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van individuen, teams en organisaties.

De Zwaan staat symbool voor ‘ innerlijke schoonheid’. Door aan je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling te werken, werk je aan jouw innerlijke schoonheid. Bij veranderingen binnen en buiten een organisatie die effect hebben op jou als professional is het ook en juist belangrijk om de blik naar binnen te richten. Wat zijn míjn gedachten, gevoelens en verlangens? Wat beweegt mij? En waarom is dat eigenlijk zo?

Ik ben ervan overtuigd dat het vergroten van  zelfkennis leidt tot meer levensgeluk en tot betere professionals!  Als (jeugd)hulpverlener,  leerkracht, arts, of leidinggevende wordt er een groot appèl op jou als mens gedaan, en juist dan is het extra belangrijk naar jezelf te kijken. Door training, coaching of supervisie krijg je input om jezelf vragen te stellen, verklein je je blinde vlek en oefen je met nieuwe vaardigheden en oplossingen. Voor jezelf én voor de mensen met wie je werkt.

Om tot synergie te komen in samenwerking is het belangrijk jezelf én de ander te kennen. Om begrip te hebben voor elkaars zwakheden en gebruik te kunnen maken van elkaars krachten. Binnen een organisatie heb je te maken met een bepaalde structuur, cultuur en organisatiewaarden. Deze kunnen tot een onderlinge match komen, maar ook tot een onderlinge ‘clash’. Door deze te onderzoeken en in elkaar te investeren, bouw je aan een stevig fundament voor iedereen in de organisatie, inclusief de klanten, cliënten of doelgroep voor wie je werkt.

“Hoe je kijkt, maakt wat je ziet”

‘Het witte en het zwarte’ staat symbool voor het vinden van balans: het onderzoeken van je sterke kanten en talenten, net zo goed als naar je eigen zwakke kanten. Hoe beter je je eigen kracht kan vinden, hoe beter je je werk kan doen en hoe prettiger je voelt. ‘Het witte en het zwarte’ staat ook voor het omgaan met spanningsvelden; bijvoorbeeld tussen rekening houden met anderen en opkomen voor je eigen belang. Bijvoorbeeld het spanningsveld tussen het strak hanteren van grenzen, of meeveren en flexibel zijn. Elke specifieke situatie vraagt om specifiek professioneel handelen, van een individu, team en/ of organisatie.

Door invloed van je opvoeding, vrienden en omgeving en diverse life-events word je gevormd. Als je (meer) zicht krijgt op je eigen socialisatie en het gedrag dat hieruit voortkomt, krijg je meer grip op je eigen gedrag. In plaats van dat je je frustreert waarom het je nu steeds niet lukt om ‘nee’ te zeggen en je grenzen aan te geven, of waarom je nu weer te hard een discussie in bent gegaan, krijg je zicht op je patronen, oftewel op je eigen reacties in bepaalde terugkomende situaties. Dat leidt tot meer begrip voor jezelf, zelfwaardering en zelfvertrouwen. En dat is een veel betere basis voor verandering, dan een verandering die van buitenaf wordt opgelegd (vanuit de druk om te presteren bijvoorbeeld).
Bij het reflecteren op je eigen gedrag kun je hier ook in verzanden. Daar waak ik voor als trainer, coach of supervisor. Het gaat er altijd om om je inzichten toe te kunnen passen in de praktijk. In haalbare en positieve stappen. Daarom vind ik het ook belangrijk om hier meerdere methoden voor in te zetten, en te kijken naar welke methode past bij een bepaalde persoon of organisatie.

Lees hieronder meer over deze methoden onder ‘werkwijze’.

Bewaren