Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij je individueel of in een kleine groep van maximaal vier personen reflecteert op betekenisvolle werkervaringen. Supervisie bestaat doorgaans uit minimaal 10 tot maximaal 15 bijeenkomsten die ongeveer twee tot driewekelijks plaatsvinden. Tijdens iedere bijeenkomst breng je een relevante werkervaring (casus) in, waar je gezamenlijk bij stil staat. Je leert hierdoor (dieper) reflecteren en je kunt je eigen leerthema’s beter herkennen en hanteren.

Door in supervisie te gaan verbeter je je eigen professioneel handelen en daarnaast krijg je grip op je eigen leer- en veranderingsprocessen, waardoor je ook na de supervisie zelf je eigen professionele ontwikkeling doelgerichter vorm kan geven. Bekijk ook het filmpje ‘ Wat is supervisie?’.
Supervisie, wat is het NIET?

Supervisie is geen intervisie: bij onbegeleide intervisie reflecteer je samen met collega’s op actuele werkproblemen, vaak met een bepaalde intervisiemethode. Bij begeleide intervisie is het doel om als team zelfstandig intervisie op goede en systematische wijze te kunnen aanpakken. Supervisie is nog meer gericht op je eigen leerthema’s en hoe je deze kunt integreren in je professioneel handelen.

Supervisie is geen coaching; er is geen specifiek (werk)probleem of concreet doel, supervisie is breder en gaat over diverse eigen leerthema’s integreren in het professioneel handelen (je ‘vakmanschap’ staat centraal). Supervisie is meer gericht op de lange termijn, en het ‘leren leren’ staat centraal.

Supervisie is geen werkbegeleiding: in werkbegeleiding oefen je met een specifieke methodiek en/of geeft de werkbegeleider concrete handvatten voor jouw beroepsmatig handelen. Binnen supervisie zoek jezelf jouw eigen oplossingen bij je leervragen.

“Groeien is springen in het onbekende, telkens weer.”

Vakmanschap

Wat mij aanspreekt in supervisie is het inzoomen op vakmanschap. Hoe kun jij als professional nog beter en prettiger je werk uitoefenen? Je vindt je eigen sleutel(s) en oplossingen, en hoe dan ook is het zinvol om in je eigen (professionele) ontwikkeling te investeren. Dit kan in een individueel traject, in een duo of drietal.
In veel gevallen betaalt de werkgever de supervisie. Doordat ik in opleiding ben, kan ik supervisie tegen een voordelig tarief aanbieden.

Waarom investeren in supervisie

Het volgen van supervisie is voor diverse beroepsregistraties belangrijk. Door supervisie investeer je in het leervermogen van medewerkers: complexe vraagstukken kunnen zij zelfstandig beter tackelen, doordat ze systematisch reflecteren en bijvoorbeeld ook leren om nieuwe theoretische inzichten zelf te zoeken en toe te passen. Door regelmatig vraagstukken te bespreken bevordert ook het beslissingsvermogen van de professional. In moeilijke situaties worden er makkelijker keuzes gemaakt, en dat levert een betere kwaliteit en meer energie op! Tot slot kan een professional beter aan zijn doelgroep zijn handelen uitleggen en verantwoorden en zo kan de doelgroep meesturen in hun eigen behandeling of begeleiding.

Ook supervisie (voor uw medewerkers)?

Neem contact met mij op om te informeren naar de mogelijkheden. Lees hier mijn referenties.