Wij zijn ...

De Witte en de Zwarte Zwaan. Wij begeleiden individuen, teams en organisaties bij hun persoonlijke, professionele ontwikkeling. Onze vernieuwende en diverse trainers en begeleiders dragen op vakkundige wijze bij aan de leer-en ontwikkelprocessen van deze tijd.

Laat even weten wie je bent, een professional of een trainer

Wiepke de Heij is de oprichtster van de Witte en de Zwarte Zwaan

Voor trainers

In de trainersopleiding Persoonsgericht en waarderend trainen geven we je alle tools om jouw vakmanschap als trainer te versterken. Hoe ga je om met een (super)diverse groep waar wij als trainers steeds meer mee worden geconfronteerd? En hoe maak je programma’s waarin je ruimte biedt voor verschillende manieren van leren? Ontdek en versterk je eigen talenten, kwaliteiten en (on)hebbelijkheden.

“Wij begeleiden jou bij je persoonlijke, professionele ontwikkeling.
Met passie en vakmanschap!”

Je neemt je persoon mee naar je werk

Iedere professional heeft eigen unieke kwaliteiten, eigenaardigheden en valkuilen. Je komt jezelf tegen in je werk; in je ergernissen en hindernissen die je ervaart. Maar ook in de momenten dat je straalt en je talent tot uiting komt.

Door betekenisvolle momenten te onderzoeken word je een betere professional en krijg je meer zicht en grip op je eigen wijze van leren en veranderen.

Het werk verandert voortdurend

We hebben te maken met een toenemende diversiteit en voortdurende veranderingen in onze maatschappij en organisaties. Je wordt vaker geconfronteerd met collega’s met een (totaal) andere aanpak. Of met klanten en opdrachtgevers met (heel) andere normen en waarden dan die van jezelf. Dit vraagt om (snel) professionele keuzes te maken en goed te onderbouwen. Het wordt daarom steeds belangrijker om je persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en (on)hebbelijkheden te leren kennen én hanteren. Door onze persoonsgerichte en waarderende aanpak geven we jou de tools in handen om een (nóg) betere professional te worden!

Over Wiepke de Heij (1980)

Ik heb me gespecialiseerd in het opleiden en begeleiden van trainers. Het trainersvak doorgeven waar ik zelf zo van houd, geeft ongelooflijk veel voldoening! Ik schrijf artikelen over het trainersvak, ik geef supervisie en training aan trainers en ik leid trainers op. Dit doe ik in samenwerking met inspirerende gasttrainers, die mij ook prikkelen en verrijken.

Als organisatieadviseur en trainer begeleid ik organisaties in leer-en verandertrajecten. Ik ontwikkel trajecten op maat die zorgen voor diepgaande inzichten en daadwerkelijke gedragsverandering. Ik zet me in voor goede afstemming met mijn opdrachtgever en stakeholders om zo gezamenlijk een traject te ontwerpen en te begeleiden. Mijn focus ligt hierbij op het creëren van een positief, veilig, productief leerklimaat. Ik geloof dat mensen kunnen gaan ‘vliegen’ als je hun innerlijke vlam aanwakkert en daarbij de juiste tools en ondersteuning aandraagt.

Bewaren

Bewaren