Persoonsgericht en waarderend trainen

Persoonsgericht en waarderend trainen

Trainen en begeleiden is mensenwerk. Iedere groep is anders, iedere training is anders! Met steeds meer (super)diverse groepen wordt het geven van trainingen en het begeleiden van professionals complexer. Wanneer je duurzame leerresultaten wilt, voldoen strakke methoden of programma’s niet. Er is méér nodig. Persoonsgericht en waarderend trainen geeft je met behulp van de 7V’s inspiratie en houvast om een rijke en inclusieve leeromgeving te creëren.

Wat is persoonsgericht en waarderend trainen?

Persoonsgericht trainen betekent dat je rekening houdt met de persoon van je deelnemer. Een persoon met al zijn gelaagde identiteiten: van functie, leeftijd, (culturele) achtergrond, gender, tot overtuigingen en karaktertrekken. De persoon in zijn totaliteit leert en ontwikkelt zich, telkens weer. Waarderend trainen en begeleiden betekent dat je de kwaliteiten en talenten van je deelnemer versterkt. Je kijkt waarderend naar je deelnemer: wat gaat er wél goed en wat is er van nature aanwezig?

Opleiding Diversiteit en taboes met diploma

De 7V’s

Door persoonsgericht en waarderend te begeleiden, focus je niet op problemen of tekorten aan vaardigheden, maar bouw je voort op talenten, kwaliteiten en drijfveren. De 7V’s zijn geïnspireerd op het theoretische model van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek).

De 7V’s staan voor:
1. Verkennen
2. Verrassen/verbeelden
3. Verdiepen
4. Verbreden
5. Verankeren
6. Vieren
7. Verrijken

Persoon en context in wisselwerking

Rijke en inclusieve leeromgeving

Mensen leren verschillend! Ieder mens leert op zijn eigen unieke wijze, steeds verschillend in verschillende contexten. Als trainers en professioneel begeleiders worden we steeds vaker geconfronteerd met (super)diverse groepen. Deelnemers verschillen in (opleidings)achtergrond, leeftijd, etnische diversiteit, normen en waarden enzovoorts. Het vraagt moed en vakmanschap om het leren van en met elkaar vorm te geven. Dit boek en de opleiding geeft je daarbij tools, inspiratie en veel praktijkverhalen om je verder op weg te helpen.

Ik geloof niet in one size fits all, ik geloof in vakmanschap van jou als trainer.
Wiepke de Heij

Rijk aan praktijkverhalen en tools

Het boek ‘persoonsgericht en waarderend trainen’ is rijk aan praktijkverhalen, reflectievragen, theoretische en praktische tools om in je eigen praktijk in te zetten. Om zelf te ontdekken, om uit te wisselen met je collega’s, je te stemmen tot nadenken, je te prikkelen en uit te dagen. Het is in eerste plaats geschreven voor trainers, maar ook voor coaches, supervisoren, leidinggevenden en professioneel begeleiders is het bruikbaar en leerrijk.

Bekijk hier de video van Wiepke de Heij over het boek Persoonsgericht en waarderend trainen.

Wil je zelf ook een rijke en inclusieve leeromgeving creëeren met de 7V’s? Lees hier dan meer over onze vernieuwde trainersopleiding!