Supervisie opleiding

Supervisie opleiding

Onze LVSC-erkende supervisie opleiding!

Een supervisor is een specialist in het begeleiden van ervaringsleren. Hij/zij stimuleert het leren van binnenuit en vergroot zo het leer-en verandervermogen van professionals (in opleiding). Daardoor krijgen we betere en gelukkige professionals, nu én in de toekomst.

Wij bieden een LVSC-erkende supervisie opleiding vanuit de waarderende benadering. We geven jou alle tools om professionals vakkundig en op jouw eigen wijze te begeleiden bij hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Deze opleiding bieden wij aan in samenwerking met PAO psychologie.

Supervisie opleiding

 • Wil jij het leren en ontwikkelen van professionals van binnenuit stimuleren?
 • Wil jij handvatten om brede en diverse doelgroepen diepgaand te begeleiden?
 • Wil jij de fijne kneepjes van het prachtige vak van de supervisor leren?

Dan is deze vernieuwende supervisie opleiding iets voor jou!

Wij bieden een LVSC -erkende supervisie opleiding waarmee je je eigen repertoire als professioneel begeleider flink uitbreidt. We hebben aandacht voor jouw persoonlijke professionele ontwikkeling en helpen jouw kleur en visie vakkundig vorm te geven.

Deze opleiding bieden wij aan in samenwerking met PAO psychologie.

Programma

De opleiding bestaat uit vijftien thema’s en is opgebouwd met behulp van het didactisch model van de 7V’s. De 7V’s zijn geïnspireerd op het theoretisch model van Appreciative Inquiry, oftewel waarderend onderzoek. De 7V’s zijn uitgewerkt in het boek Persoonsgericht en waarderend trainen, van Wiepke de Heij, bestel hier jouw exemplaar.

De 7V’s (De Heij, 2022) staan voor:

 1. Verkennen
 2. Verrassen / Verbeelden
 3. Verdiepen
 4. Verbreden
 5. Verankeren
 6. Vieren
 7. Verrijken

Iedere opleidingsdag staat er een thema centraal. De opleiding bestaat uit 15 opleidingsdagen. Daarnaast krijg je leersupervisie en vorm je een learning community  met maximaal 5 andere supervisoren in opleiding. Zo ondersteun en inspireer je elkaar in jullie leerproces.

In de rijke online leeromgeving vind je inspirerende opdrachten en filmpjes, concrete tools en verdiepende theorie. Je studeert op je eigen tempo en op een tijdstip dat het jou uitkomt.

Opbouw van de opleiding

Jaar 1 | Het vak van de supervisor

Verkennen:

Thema 1. Kennismaken, afstemmen en contracteren

Thema 2: Het vak en de rol van de supervisor

Thema 3: De gereedschapskist van de supervisor

Verrassen en verbeelden

 • Thema 4 | Non-verbale werkvormen

Verdiepen

 • Thema 5 | Een krachtige leeromgeving
 • Thema 6 | Omgaan met groepsdynamica
 • Thema 7 | Waarderend begeleiden
 • Thema 8 | Benutten van brede diversiteit
 • Thema 9 | Waarden, drijfveren en zingeving
 • Thema 10 | Omgaan met spanningsvelden

Jaar 2| Jouw kleur als supervisor

Verbreden:

 • Thema 11 | Verschillende stromingen en visies
 • Thema 12 | Grenzen van supervisie
 • Thema 13 | Organisatie- en teambegeleiding
 • Thema 14 | Ondernemen als supervisor

Verankeren

 • Thema 15 | Verankering in het supervisorschap

Vieren

Thema 16 | Vieren en afscheid nemen

Verrijken : Leersupervisie en learning community

Naast de opleidingsdagen krijg je leersupervisie en vorm je een learning community met maximaal 5 andere supervisoren.

De leersupervisie bestaat uit twaalf bijeenkomsten en volg je in een groepje van maximaal 3 deelnemers.

Tijdens de leersupervisie staan jouw eigen ervaringen als supervisor in opleiding centraal. Je kijkt de kunst af bij een frisse én ervaren leersupervisor met actuele en brede praktijkervaring. Je eigen leerthema’s staan centraal en je wordt uitgedaagd en gevoed om je eigen leren vorm te geven. 

De twaalf bijeenkomsten zijn als volgt verdeeld:

 • Vier fysieke (offline) leersupervisiebijeenkomsten van 2 uur
 • Vier online leersupervisiebijeenkomsten van 2 uur
 • Vier verlengde leersupervisiebijeenkomsten van 3,5 uur

Tijdens de online leersupervisie ervaar je de (on)mogelijkheden van online begeleiden. De online en offline leersupervisie wisselen elkaar af. Gezamenlijk reflecteer je op de kracht en risico’s van online begeleiden en krijg je handvatten om je eigen begeleiding (online) vorm te geven.

Learning community

Tijdens de learning community werk je samen met andere deelnemers aan je eigen ontwikkeling als supervisor. Leren is een sociaal proces! In de online leeromgeving vinden jullie inspiratie en houvast om het eigen leren zinvol vorm te geven. Je inspireert en ondersteunt elkaar, oefent, experimenteert enzovoorts. 

Rode draad

De leersupervisie en learning community zorgen voor een rode draad tijdens je opleiding. Een plek waar je telkens kan kijken waar je staat, waar je naartoe wilt, en wat je (alternatieve) mogelijkheden zijn. Je kunt bij de andere supervisoren ‘de kunst afkijken’ en leert professionele keuzes te maken en te onderbouwen. De opleidingsdagen en de leersupervisie wisselen elkaar steeds af. Zo kom je tot een optimale mix tussen theorie, ervaringen uitwisselen en leren uit je eigen praktijk. Zo biedt deze opleiding je een rijke leeromgeving waar we altijd aansluiten op jouw unieke leervragen en ervaring!

Resultaat

Aan het einde van deze opleiding:

Ben jij een supervisor die zijn of haar eigen kwaliteiten goed kent en inzet vanuit een waarderende grondhouding. Je bent een specialist in het begeleiden van ervaringsleren. Je hebt je repertoire flink uitgebreid om het reflecteren van professionals (in opleiding) te verdiepen en te verbreden. Je hebt oog voor de persoon van de professional in wisselwerking met verschillende contexten, zoals de organisatiecontext en de beroepscontext.

Je kunt een krachtige leeromgeving scheppen en diverse, creatieve werkvormen inzetten om het leren van binnenuit te stimuleren.

Je hebt oog voor de samenwerking en brede diversiteit tussen jou en jouw supervisanten. Je kunt interactie op verschillende momenten en manieren bespreekbaar maken. 

Je bent je bewust van je eigen lichaamssignalen en vergroot ook het lichaamsbewustzijn bij jouw supervisanten.  Je bewaakt grenzen in je begeleiding en kent en hanteert de gedragscode voor supervisoren van de LVSC.

Je kunt je eigen handelen ondertitelen en onderbouwen met behulp van actuele en wetenschappelijke literatuur in een professioneel verhaal. Je eigen reflectievermogen is vergroot; je kunt eigen “triggers” en gevoeligheden herkennen en hanteren. Je kunt zowel kritisch, als waarderend op je eigen professioneel handelen reflecteren. Je kunt zelfstandig je eigen (door)ontwikkeling als supervisor vormgeven en aangeven wat jij nodig hebt van bijvoorbeeld vakgenoten. Je toont ondernemerschap als zelfstandige of interne supervisor. Je kunt organisaties of teams adviseren over het leerklimaat in de organisatie.

Je gelooft in jezelf als toekomstbestendige en waarderende supervisor!

 

Voor wie?

De opleiding volg je in een diverse groep waarin je behalve van de docenten ook leert van de groep. Deelnemers zijn ervaren (team)coaches, docenten in hoger onderwijs, adviseurs of leidinggevenden. Zij komen uit (jeugd)zorg, overheid en onderwijs, of uit financiële en zakelijke dienstverlening. Dit vormt een mooie en leerzame mix van deelnemers.

Je beschikt over (instroomeisen):

 • een voltooide beroepsopleiding op hbo- of universitair niveau
 • minstens vier jaar aantoonbare werkervaring (minimaal twee dagen per week) als professional in een mensgericht beroep
 • tenminste tien afgeronde bijeenkomsten (voor)supervisie door een LVSC-geregistreerde supervisor, minder dan zes jaar geleden

Per opleidingsgroep is er ruimte voor een aantal deelnemers die niet (volledig) voldoen aan de instroomeisen. Wil je meer weten over deze mogelijkheden of heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Na aanmelding volgt een intakegesprek met de hoofddocent waarin we de instroomeisen bespreken.

Docenten

Over Wiepke de Heij, ervaren opleider, trainer en supervisor

Wiepke de Heij

Wiepke de Heij is een ervaren opleider, trainer, (leer)supervisor, docent supervisiekunde en auteur van Persoonsgericht en waarderend trainen. Met haar warme en persoonlijke benadering traint en begeleidt zij al vele jaren professionals in verschillende sectoren zoals (jeugd)zorg, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening. Ze geniet van het begeleiden van diverse doelgroepen en is altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zij ontwikkelde de vernieuwende supervisie opleiding en de trainersopleiding vanuit het waarderend gedachtegoed. Bij beide opleidingen is zij hoofddocent. 

Vergroot het leer-en verandervermogen van professionals!

Marten Bos

Marten Bos is een zeer ervaren (leer)supervisor, coach, trainer en spreker. Hij is gespecialiseerd in werken met diversiteit/intersectionaliteit en (inter)nationaal bekend. Marten is gepassioneerd om te werken aan een inclusieve samenleving. Als trainer/opleider werkte hij o.a. bij VluchtelingenWerk, Nyenrode, Hogescholen, Huisartsenopleiding en de Nederlandse Stichting Gestalt. Hij werkt momenteel voor begeleidingsopleidingen in o.a. Polen, Finland en Bulgarije en Oekraïne. Zijn internationale ervaring geeft hij door als gastdocent aan onze supervisie opleiding.

We begeleiden jou bij je persoonlijke, professionele ontwikkeling. Met passie en vakmanschap!

Deborah Herlaar

Deborah is een creatieve, sensitieve en ervaren (leer)supervisor, intervisiebegeleider, trainer en trainingsacteur. “Een hele mond vol, maar al die rollen hebben één ding gemeen: ik help professionals om inzicht te krijgen in- en antwoorden te ontdekken op vraagstukken over hun beroepsrol. Om zo optimaal gebruik te maken van hun talenten en kwaliteiten.

“Ik bied professionals een veilige en fijne leeromgeving waarin zij hun ontwikkeling kunnen vormgeven. Ik help professionals om zelf antwoorden te ontdekken op hun professionele vraagstukken. Zowel individuen als organisaties en teams.”

Adrianne van Doorn

Adrianne van Doorn is een zeer ervaren supervisor. Daarnaast is zij ook opleider, leersupervisor, trainer en trainingsacteur. Adrianne verstaat de kunst van het luisteren tussen de regels. Ze geeft veel aandacht, vraagt door en maakt graag gebruik van creatieve middelen. Ze ontwikkelde meerdere (bord)spellen en schreef tevens het boek Handboek ontwikkelingskunde. Haar brede ervaring geeft ze graag door en haar enthousiasme en drive zijn aanstekelijk!

Opleidingsdagen (woensdagen)

Tijden: van 9:30 – 17:30
Locatie: Kiekstraat 22, Amsterdam (IJburg)

Start 4 september 2024
25 september 2024
16 oktober 2024
13 november 2024
11 december 2024
8 januari 2025
5 februari 2025
12 maart 2025
9 april 2025
7 mei 2025
11 juni 2025
10 september 2025
8 oktober 2025
5 november 2025
10 december 2025 
17 december 2025 (reservebijeenkomst)

Meld je aan vóór 1 augustus 2024.

Leersupervisie en learning community

Tijden: van 09.30-13.00
Locatie: Kiekstraat 22, Amsterdam (IJburg)

2 oktober 2024
6 november 2024 (online)
27 november 2024
18 december 2024
22 januari 2025 
12 februari 2025 
2 april 2025
16 april 2025 (online)
14 mei 2025 (online)
4 juni 2025 
18 juni 2025 (online)

De locatie is zowel met auto als OV goed bereikbaar.

Kosten:

De supervisie opleiding bestaat uit:

 • 15 opleidingsdagen
 • 12 leersupervisiebijeenkomsten
 • online leeromgeving met online college en consultatie

De kosten voor dit totaalpakket zijn 7825,- euro, btw vrij. Meld je aan vóór 1 augustus 2024. 

Het is voor particulieren mogelijk om in twee of drie termijnen te betalen. Voor zelfstandige ondernemers zijn opleidingskosten aftrekbaar als bedrijfskosten. 

Accreditaties

De supervisie opleiding is geaccrediteerd bij:

 • LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches)
 • SKJ (in aanvraag)
 • Registerplein (265 punten) 
 • SKGV (in aanvraag) 

Waarom onze supervisie opleiding

 • Vernieuwende supervisieopleiding vanuit de waarderende benadering;
 • Anderhalf jarig blended opleidingstraject met een prettig leerritme;
 • Inspirerende LVSC-geregistreerde leersupervisoren en gastdocenten met actuele en brede praktijkervaring;
 • Speciale aandacht voor het ontwikkelen van jouw eigen kleur en visie op het supervisorvak;
 • Inclusief studentenlidmaatschap bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching); 
 • Een toekomstbestendig en actueel aanbod met o.a. aandacht voor online begeleiding.

Meld je aan voor
een intakegesprek

Tijdens het intakegesprek is er gelegenheid tot wederzijdse kennismaking en het stellen van vragen. Samen met de hoofdocent Wiepke de Heij bekijken we of je aan de instroomeisen voldoet en formuleren we je voorlopige leerwensen als supervisor. Na het intakegesprek kun je je via het inschrijfformulier van PAO Psychologie definitief aanmelden.

 

Praktijkervaring

Je geeft gedurende de opleiding minimaal 2 supervisietrajecten en brengt leerervaringen in, tijdens de opleidingsdagen en de leersupervisie. Desgewenst word je in contact gebracht met een organisatie waar je meer of gevarieerdere supervisie ervaring op kunt doen. Wij zetten ons netwerk in en openen deuren voor jou!

Voor een LVSC-registratie als supervisor heb je een tweede reeks leersupervisie nodig. Deze tweede leersupervisie is niet bij de opleiding inbegrepen. We geven daarmee de ruimte om een eigen leersupervisor te vinden die bij jouw leerroute en leertempo past. Sommige deelnemers kiezen ervoor om op een hogeschool supervisie te geven en krijgen in ruil hiervoor een leersupervisie II terug. Desgewenst brengen we je in contact met een hogeschool. Ook kunnen we je in contact brengen met een LVSC-geregistreerde leersupervisor die bij jou past.

Reviews

Wil je meer informatie over onze supervisie opleiding?

Vul dan dit formulier in.

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
27 - 14 = ?
Vul de oplossing in om verder te gaan

Berichten over supervisie

Beluister hier de podcast tussen Wiepke
en het Reflectielab over supervisie