Missie en visie

Missie en visie

Missie en Visie

We hebben te maken met een toenemende diversiteit en voortdurende veranderingen in onze maatschappij en organisaties. Onze missie en visie zijn erop gericht om hier op een effectieve manier op in te spelen. Er wordt continu een groot appèl gedaan op het leer- en verandervermogen van professionals en de organisatie als geheel. Dit brengt vele uitdagingen met zich mee, zoals het vinden (en houden!) van geschikte medewerkers.

Het bieden van persoonlijke begeleiding en de juiste ondersteuning voor professionals is van grote waarde en is onlosmakelijk verbonden met onze missie en visie. Wij geloven in op maat gemaakte begeleiding, training en organisatieadvies. Persoonsgericht en waarderend, helder en toegankelijk. Door diverse, professionele begeleiders en trainers kunnen wij aansluiten bij verschillende vraagstukken van leidinggevenden, teams of de organisatie als geheel.

Onze missie en visie zijn gericht op het versterken van de veerkracht en het potentieel van zowel individuen als organisaties. Door middel van onze diensten en op maat gemaakte aanpak willen we een blijvende impact creëren die aansluit bij de behoeften en uitdagingen van onze klanten. Samen werken we aan een toekomst waarin professionals en organisaties kunnen groeien en zich blijven ontwikkelen.

Wij geven onze waardevolle praktijkkennis door in onze vernieuwende trainersopleiding. Het is onze missie om bij te dragen aan meer diversiteit en vakmanschap in trainersland. DWZZ is opgericht in 2016 door Wiepke de Heij. DWZZ is een netwerkorganisatie met een virtuele backoffice. Onze vakkundige en vernieuwende trainers en begeleiders dragen graag bij aan de leer-en ontwikkelprocessen van deze tijd. We werken voor verschillende opdrachtgevers zoals: overheid, (jeugd)zorg en financiële en zakelijke dienstverlening. Vanaf 2017 bieden wij de vernieuwende trainersopleiding “Persoonsgericht en waarderend trainen” aan.

De naam

De Zwaan staat symbool voor ‘innerlijke schoonheid’. Door aan je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling te werken, werk je aan jouw innerlijke schoonheid. Vanuit welke waarden wil jij werken? Aan welk groter geheel wil jij bijdragen?
Het ‘witte en het zwarte’ staat voor het vinden van balans: het kijken naar je sterke kanten en talenten, net zo goed als naar je eigen zwakke kanten of ontwikkelpunten. Door het hanteren van je persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en eigenaardigheden word jij een (nog) betere professional! Dit speelt niet alleen op individueel niveau, ook binnen een team en organisatie is het steeds weer vinden van balans aan de orde.

Waar waken we voor?
Geen gezweef.
Geen gepruts.
Geen gebakken lucht.

We begeleiden jou bij je persoonlijke, professionele ontwikkeling. Met passie en vakmanschap!