Tessa Smits

“Ik heb zowel trainingen van Wiepke gekregen als samen met Wiepke getraind en in beide gevallen viel me op dat ze altijd heel goed voorbereid en gedreven te werk gaat. Typerend voor de manier van trainen van Wiepke vind ik haar directheid, onafhankelijkheid, zorgvuldige aandacht, inlevingsvermogen en creativiteit. Kortom…een professionele, fijne en betrokken trainer!” – docent, trainer en supervisor bij Hogeschool Inholland