De Witte en de Zwarte Zwaan

De Witte en de Zwarte Zwaan biedt (online) training, coaching en supervisie voor de professionele én persoonlijke ontwikkeling van individuen, teams en organisaties.

Inspiratie en informatie?

Ik schrijf regelmatig blogs en artikelen over trainen en begeleiden. Meld je hier aan voor tools en inspiratie!

 

Wat is de meerwaarde van diepgaand en persoonsgericht trainen?

Er zijn veel verschillende opvattingen over wat ‘trainen’ is. Bij een training gaat het in elk geval om het trainen dan wel stimuleren of samen ontdekken van ‘nieuw gedrag’ met de deelnemers. Hoe diepgaand en hoe effectief een training is, is van meerdere factoren afhankelijk, zoals: de motivatie van de deelnemer, de randvoorwaarden, de groepsdynamiek, de rol van de trainer, het programma etc. Als trainer is het van belang om goed stil te staan bij de impact van een gedragsverandering. Om daadwerkelijk een deelnemer tot gedragsverandering aan te zetten, moet je op ‘diepere lagen’ trainen.

Om inzichtelijk te maken op welke niveaus je kan trainen, maak ik gebruik van het ‘model van de ui’, door Korthagen en Vasalos in 2002 ontwikkeld (geïnspireerd door het werk van bioloog en antropoloog Bateson). Aanvankelijk werd het model ontwikkeld voor competentieontwikkeling van leraren, maar het is ook voor andere professionals toepasbaar.

Lees hier het gehele artikel Persoonsgericht trainen (pdf). Lees onder ‘inspiratie’ meer blogs of artikelen van Wiepke.

Hoe kun je Appreciative Inquiry gebruiken als trainer?

Wat is Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry oftewel waarderend onderzoek is een positieve en duurzame benadering die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. AI spreekt professionals aan op eigen kracht en mogelijkheden. Door op zoek te gaan naar een positieve vraagstelling, ontstaat er (weer) energie en veerkracht. Cooperrider (2000) is grondlegger van dit model.

Je werkt in vier fasen aan verandering en vernieuwing: te weten: discover, dream, design en deliver. Als trainer is AI onder andere goed te gebruiken om je training goed te implementeren, als ‘onderlegger’ in je trainingsontwerp, voor waarderende technieken en werkvormen en in je grondhouding.

Waarom Appreciative Inquiry gebruiken als trainer?

Als trainer kun je gevraagd worden om een ‘probleem op te lossen’. Bijvoorbeeld dat medewerkers niet voldoende klantvriendelijk zijn. Maar een training ‘klantgerichtheid’ lost niets op als de professionals niet meer geloven in de dienst of product waar zij aan meewerken. Zij willen geïnspireerd raken, ‘the bigger picture zien’ en een plek in de organisatie krijgen waar zij vanuit hun talenten een toegevoegde waarde kunnen creëren. Alleen door het aanboren van positieve energie kun je het ‘vlammetje’ in een persoon ontsteken of harder laten branden. Als je traint op het bestrijden van een probleem en/ of de symptomen daarvan, dan dooft het vuurtje snel uit, of wordt het helemaal niet aangeraakt… Vanuit een positieve vraagstelling creëer je duurzame verandering binnen een team of organisatie. Een verandering die van binnenuit ontstaat, en geen verandering die ‘topdown’ gestuurd wordt. Door gebruik te maken van deze methode beweeg je deelnemers. Niet vanuit dwang of drang maar vanuit intrinsieke motivatie. Dat maakt dat je een duurzame verandering teweegbrengt, oftewel: blijvende impact!

Lees hier het gehele artikel over Waarderend trainen (pdf). Lees ook over mijn waarderende aanpak als organisatieadviseur en trainer.

Over Wiepke de Heij (1980)

Ik ben een warm en betrokken persoon, maar durf anderen ook te confronteren en te prikkelen. Ik geniet ervan om professionals te zien groeien in hun vak. Ik ben ondernemend en een ontwikkelaar. Ik kan vanuit het niets ‘iets’ opbouwen, en dat doe ik met veel overtuiging en volharding.

Ik heb me gespecialiseerd in het opleiden van trainers. Het trainersvak doorgeven waar ik zelf zo van houd, geeft ongelooflijk veel voldoening! Ik schrijf artikelen over het trainersvak, ik geef supervisie en training aan trainers en ik leid trainers op. Dit doe ik in samenwerking met inspirerende gasttrainers, die mij ook prikkelen en verrijken.

Als organisatieadviseur en trainer begeleid ik organisaties in leer-en verandertrajecten. Ik ontwikkel trajecten op maat die zorgen voor diepgaande inzichten en daadwerkelijke gedragsverandering. Ik zet me in voor goede afstemming met mijn opdrachtgever en stakeholders om zo gezamenlijk een traject te ontwerpen en te begeleiden. Mijn focus ligt hierbij op het creëren van een positief, veilig, productief leerklimaat. Ik geloof dat mensen kunnen gaan ‘vliegen’ als je hun innerlijke vlam aanwakkert en daarbij de juiste tools en ondersteuning aandraagt.

Lees hier mijn referenties..

Bewaren

Bewaren

Foto van Wiepke de Heij