Waar heb jij spijt van?

Oef, wat een confronterende vraag…  Het is veel makkelijker om deze vraag uit de weg te gaan. Om weer door te rennen naar een nieuwe ervaring, een nieuw jaar. Maar…je krijgt spijt van NIET stilstaan bij je spijt…Want “spijt” vertelt ons wat ten diepste belangrijk is. Onderstaande reflectie oefening kun je gebruiken.  Waar heb jij spijt van?

Innertalk

Hoe praat jij tegen jezelf? Aardig, opbouwend, meelevend, kritisch, neerbuigend..? Onze innerlijke dialoog is belangrijk. We praten immers de hele dag tegen onszelf. Ik geloof dat zelfwaardering een belangrijke basis is voor duurzame gedragsverandering.

In dit document Innertalk vind je een schrijfoefening om je eigen innerlijke dialoog te onderzoeken én een werkvorm waarbij je de innertalk van je supervisant of coachee in beeld kunt brengen. Veel leerplezier!

Vragen voor verdieping in je reflectie

Hoe doorbreek je je eigen patronen? Of hoe help je anderen patronen te doorbreken? Schön maakte onderscheid in “reflection ON action”, en “reflection IN action”. Van reflectie achteraf, naar reflectie IN het moment. Door vaker en grondiger te (leren) reflecteren, maak je de beweging van achteraf reflecteren naar bijsturen in het moment. Je creëert de mogelijkheid voor jezelf om kansen te pakken, of bijvoorbeeld om naar de ander toe te bewegen.
Het is heel leuk als professioneel begeleider om te zien hoe het mijn deelnemers lukt om hun eigen gedrag bij te sturen. Op eigen kracht. Soms na jaren en jaren tegen dezelfde problemen aan te lopen. Deze  vragenvoorverdieping helpen om je reflectie te verdiepen. Van reflecteren word je een betere professional!

Omgaan met afweerreacties als trainer

Het kan knap lastig zijn: je bespreekt een oefening na en iemand zegt non-verbaal iets heel anders dan verbaal… Je bent bezig met uitleg van theorie, maar het lijkt maar niet binnen te komen. Je krijgt plotseling een heel heftige reactie op ‘onschuldige’ feedback. Als trainer krijg je te maken met afweerreacties. Als je afweerreacties kunt herkennen en hier adequaat mee om kunt gaan, scheelt dit een hoop gepieker en energie! Je behoudt een professionele relatie met jouw deelnemers en je houdt de sfeer in jouw groep veilig. Bovendien vergroot je de leerresultaten van je deelnemers: ze blijven namelijk minder snel ‘hangen’ in hun eigen afweerreacties. Hoe herken je nu afweerreacties van je deelnemers? En hoe kun je hier als trainer mee omgaan?

Klik hier voor meer over Omgaan met afweerreacties als trainer:
Omgaanmetafweerreactiesalstrainer (PDF)

Omgaan met gemekker oftewel klaaggedrag

‘Mèèèèèèèèhhhhh, … bèèhhh…’ Zo klinkt het niet alleen op de kinderboerderij, maar vaak is er ook gemekker binnen je training, organisatie of privé-omgeving te horen… Het is een allergie die ik vaak hoor (en die mijzelf ook niet vreemd is):

‘Ik kan niet tegen dat geklaag!’

‘Ga maar uit mijn training als je geen zin hebt!’

‘Die passieve medewerkers van mij, ze willen niks, en klagen alleen maar, bah!’

Lees hier verder over Omgaan met Gemekker (PDF).

Wat is de meerwaarde van persoonsgericht en diepgaand trainen?

Er zijn veel verschillende opvattingen over wat ‘trainen’ is. Bij een training gaat het in elk geval om het trainen dan wel stimuleren of samen ontdekken van ‘nieuw gedrag’ met de deelnemers.

Wat is de meerwaarde van persoonsgericht en diepgaand trainen?

Er zijn veel verschillende opvattingen over wat ‘trainen’ is. Bij een training gaat het in elk geval om het trainen dan wel stimuleren of samen ontdekken van ‘nieuw gedrag’ met de deelnemers. Hoe diepgaand en hoe effectief de training is, is van meerdere factoren afhankelijk, zoals: de motivatie van de deelnemer, de randvoorwaarden, de groepsdynamiek, de rol van de trainer, het programma etc. Als trainer is het van belang om goed stil te staan bij de impact van een gedragsverandering. Om daadwerkelijk een deelnemer tot gedragsverandering aan te zetten, moet je op ‘diepere lagen’ trainen.

Om inzichtelijk te maken op welke niveaus je kan trainen, maak ik gebruik van het ‘model van de ui’, door Korthagen en Vasalos in 2002 ontwikkeld (geïnspireerd door het werk van bioloog en antropoloog Bateson). Aanvankelijk werd het model ontwikkeld voor competentieontwikkeling van leraren, maar het is ook voor andere professionals toepasbaar.

Waarderend trainen

Hoe kun je Appreciative Inquiry gebruiken als trainer?

Wat is Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry oftewel waarderend onderzoek is een positieve en duurzame benadering die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. AI spreekt professionals aan op eigen kracht en mogelijkheden. Door op zoek te gaan naar een positieve vraagstelling, ontstaat er (weer) energie en veerkracht. Cooperrider (2000) is grondlegger van dit model.
Je werkt in vier fasen aan verandering en vernieuwing: te weten: discover, dream, design en deliver. Als trainer is AI onder andere goed te gebruiken om je training goed te implementeren, als ‘onderlegger’ in je trainingsontwerp, voor waarderende technieken en werkvormen en in je grondhouding.